REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PODOSTORE.PL

  1. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
  2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: WWW.PODOSTORE .PL
  3. SPRZEDAWCA – Podostore Marek Boryna, ul WIDOK 15B 96-100 Skierniewice NIP 836 131 93 13
   Organ rejestrujący :Urząd Miejski w Skierniewicach,

 

 1. KLIENT – firma , osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie podologia, kosmetologia
 2. KUPUJĄCY – Klient
 3. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
 4. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.podostore.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 5. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot nazywany klientem korzystający ze sklepu internetowego;
 6. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.podostore.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 7. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym www.podostore.pl
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 9. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.podostore.pl
 10. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez sprzedawcę
 11. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia
 12. DOKUMENT SPRZEDAŻY  – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 13. ZAŁĄCZNIKI – wzór formularza odstąpienia od umowy;

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresami URL: WWW.PODOSTORE .PL jest firma: SPRZEDAWCA – Podostore Marek Boryna, ul WIDOK 15B 96-100 Skierniewice NIP 836 131 93 13


Organ rejestrujący :Urząd Miejski w Skierniewicach, zwana dalej Sprzedawcą

 1. Kontakt ze sklepem WWW.PODOSTORE .PL
  możliwy jest:

  • drogą elektroniczną: info@podostore.pl  (24 h/dobę)
  • telefonicznie:602 537 894 (pn. – pt. w godz.: 08:00 – 16:00) (koszt połączenia według stawek operatora, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych)
 2. Warunkiem korzystania z usług sklepu WWW.PODOSTORE .PL jest  zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu.
  Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 3. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie firma. Serwis jest skierowany wyłącznie do firm w sektorze B2B
 4. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)

II. Ceny towarów i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz dopłaty z tytułu formy płatności, które pokrywa Klient.
 3. Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.
 4. Wszelkie oferty promocyjne są ważne do wyznaczonego na stronie terminu lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Może się zdarzyć, że towar zamówiony w naszym sklepie jest w danej chwili w ogóle niedostępny w Polsce, co wiąże się z dość długim czasem oczekiwania Informujemy wówczas nabywcę o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie dostarczyć towaru, będziemy w miarę możliwości proponować klientowi inny sposób nabycia naszego produktu.
 5. Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w „Twój koszyk” podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail Klienta w automatycznym potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.
 6. Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Zastrzegamy sobie zmianę ceny produktu umieszczonego na stronie w przypadku nagłej zmiany przez dystrybutora
  • wcześniejsze poinformowanie klienta (telefonicznie/mailowo) o  zmianie ceny produktu przed realizacją  złożonego zamówienia i jego akceptacja z zaistniałą zmianą ceny
  • W sytuacji braku akceptacji aktualnej ceny , możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia.
 8. Możliwe formy płatności za zamówienie w sklepie internetowym www.podostore.pl
  • Płatność przy odbiorze (pobranie) – zapłata za zamówienie następuje w momencie odbioru towaru przez klienta u kuriera
  • Płatności internetowe – Przelewy 24
  • Przelew standardowy – zamówienie zostanie przygotowane w momencie wpływu środków na nasze konto
Ceny kosmetyków profesjonalnych (ceny hurtowe )*- „Strefa Profesjonalisty”    – dostępne są tylko dla gabinetów kosmetycznych, sklepów kosmetycznych oraz szkół i studentek szkół  kosmetycznych, które założyły konto w naszym sklepie i przesłały faksem, mailem lub listownie kopię dokumentu      „Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej” (w przypadku studentek dokument zaświadczający naukę w szkole kosmetycznej) lub dokument potwierdzający wykształcenie kosmetyczne.

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w sklepie Internetowym lub pocztą elektroniczną
 2. Należy wówczas podać rodzaj zamawianego produktu, dokładny adres dostawy oraz numer telefonu, jeśli potrzebna będzie faktura VAT, także wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia (wraz z upoważnieniem do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy). Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
 3. Zamówienia rozpatrywane są przez obsługę sklepu w terminie kilku dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w piątek po godz. 13.00, w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczych po w/w dniu. Na czas oczekiwania składa się nie tylko czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu, ale również czas dostarczenia przesyłki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej automatycznie na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki.
 5. Zamówione produkty dostarczamy za pośrednictwem  firmy kurierskiej.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.
 7. Powszechnie stosowaną przez nas formą płatności jest płatność gotówkowa, za pobraniem, płatność elektroniczna za pośrednictwem płatności online akceptujemy także przelewy.
 8. Zastrzegamy sobie zmianę cen produktu umieszczonego na stronie, (np z powodu zmiany przez producenta lub zmiany kursów walut), informując telefonicznie lub e-mailem w trakcie realizacji zamówienia  o zmianie.
 9. Internetowy sklep WWW.PODOSTORE .PL . nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów towaru. Opisy oraz zdjęcia produktów są poglądowe i nie wiążące, są wykonywane na podstawie katalogów oraz innych informacji handlowych przekazywanych przez dystrybutorów, producentów mogą się nieznacznie różnić od zakupionego produktu.

IV.  Ochrona danych osobowych

 1. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez Klienta zakupów.
 3. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 4. Sprzedawca w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 5. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania  zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do Sprzedawcy w formie pisemnej.
 6. Adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta przy składaniu zamówienia, będzie wykorzystywany przez Sprzedawcę jedynie w celu informowania o statusie zamówienia lub nowościach i promocjach. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom zewnętrznym.
 7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.

RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych. Znajdują się one w niej dlatego, że dokonali Państwo u nas zakupu, uczestniczyli w naszym szkoleniu, nawiązali Państwo z nami relacje biznesowe lub kontaktowali się z nami poprzez nasz sklep w WWW.PODOSTORE .PL
W związku z powyższym uprzejmie informujemy:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Podostore Marek Boryna , NIP: 836 131 93 13, zwany dalej Podostore
 2. Podostore przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail).
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Podostore:
  • podmiotom i organom, którym Podostore jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  • podmiotom, którym Podostore powierzył wykonywanie czynności  przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Podostore : – podmiotom i organom, którym Podostore jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podmiotom, którym Podostore powierzył wykonywanie czynności  przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres bezterminowy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Podostore Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Podostore będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na otrzymywanie od nas informacji prosimy o maila na adres: info@podostore.pl

V. Dostawa

 • Produkty dostarczamy do klienta za pomocą firmy kurierskiej. Przesyłka dociera do klienta w ciągu ok. 2-4 dni roboczych od daty wysłania. Przy zakupie kosmetyków na kwotę min 300zł brutto pokrywamy koszty wysyłki (do 10kg) – tylko na terenie Polski. (produkty w cenie promocyjnej nie są wliczone do kwoty bezpłatnej wysyłki)

  Przy zakupach kosmetyków na kwotę do 300zł brutto  – koszt wysyłki :
  • Przedpłata na konto ( paczka do 10 kg) – od 14,00 zł brutto
  • Przesyłka za pobraniem ( paczka do 10 kg) – od 16,00 zł  brutto
  • Przy zamówieniu powyżej 300 zł brutto koszt przesyłki wynosi 0 zł (produkty w cenie promocyjnej nie są wliczone do kwoty bezpłatnej wysyłki)
Sprzedaż mebli i sprzętu:
Przesyłki niestandardowe (duże i wielkogabarytowe ),bądź na palecie – ceny dostawy, czas wysyłki- ustalane indywidualnie Wysyłamy za granicę.
Otrzymanie towaru musi być potwierdzone przez odbiorcę pełnoletniego własnoręcznym podpisem.
Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

VI. Gwarancja produktów

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie Podostore.pl posiadają gwarancję Producenta lub Dystrybutora. 

VII. Reklamacje

 1. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność względem KUPUJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 3. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 5. KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę KUPUJĄCY może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.podostore.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, 271 z późn. zm), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141,poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn.zm)
 5. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danychTadacip Price Comparison