Filtruj

Miód Manuka w ofercie Podostore to przede wszystkim krem z Activion Tube, który ma działanie bakteriobójcze nawet wobec tak opornych bakterii, jak metycylinooporne gronkowce, pałeczka ropy błękitnej i wankomycyno oporne enterokoki.  Ponadto w ofercie posiadamy opatrunki z wysokim stężeniem miodu Manuka.  Zaopatrują one rany głębokie, szczelinowe, ostre oraz przewlekłe, w tym klinicznie zakażone.

Antybakteryjna aktywność miodu wiąże się głównie z działaniem nadtlenku wodoru, który powstaje pod wpływem zawartego w miodzie enzymu – oksydazy glukozy. Stężenie nadtlenku wodoru w miodzie wynosi około 1mmol/l. To wartość tysiąckrotnie niższa, w porównaniu ze stężeniem tego antyseptyku w wodzie utlenionej.