Odciążenia do stóp w naszym sklepie to produty medyczne HAPLA.

Blaty, pianki i rurki można bezpieczne stosować u pacjentów z grup ryzyka, w tym diabetyków.